Sức Mạnh Vượt Trội với Lọc Gió Uma Racing Cho Xe Vario

Liên hệ

Lọc gió Uma Racing dành cho xe Vario là món phụ tùng thay thế chuẩn cho lọc gió Zin xe Vario.
Lọc gió Uma cho xe Vario dạng mút giúp lọc gió sạch hơn dạng lọc giấy của Zin, thời gian sử dụng lâu hơn và có thể thổi bụi vệ sinh lại, khuyến cáo thay thế khi đi thời gian lâu quá dơ, không nên rửa, giặt.

Quý khách đặt hàng vui lòng liên hệ

Hotline: 094 179 2255

Danh mục: